Список додаткової літератури

1. Бицюра Ю.В. Економіка України в цифрах: Методичний посібник. - Кам'янець-Поділський: Абетка-НОВА, 2004. -128 с.

2. Булавенко С.Д. Перевір себе: Посібник з економіки для учнів 10-11 класів. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. -76 с.

3. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки / Упорядні Горленко Г.О. - Вид. 4-те доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський! Абетка-НОВА, 2005.- 168 с.

4. Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас. Видання 3-є, перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. - 60 с.

5. Грінченко 0.1. Основи економіки. Тренувальні тести. Завдання, відповіді, методичні рекомендації / О.І.Грінченко, О.В.Бутко, А.П.Постільна та ін. — Х.:Вид. група «Основа», 2008. 233 с.

6. Економіка. Програма для учнів 10(11) класів загальноосвітніх навчальних закладів (суспільно-гуманітарний профіль) / Автори І.Ф.Радіонова, В.В.Радченко, І.В.Бицюра. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3991 від 12.07.06.

7. Економіка. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. 174 с.

8. Економіка: Навч. посібник для учнів 10-11 класів / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишиї, П.І. Островерхта ін. За ред. З.Г.Ватаманюка. - Вид.З-тє, стереотип. - К.: Либідь, 2004. 384 с.

9. Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх закладів/ І. Ф. Радіснова та ін. За ред. І. Ф. Радіонової. - 6-те вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський Аксіома, 2008. - 396 с.

10. Задоя А.О., Петруня Ю.Є. Основи економічної теорії: вправи для студентів: Навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. -117 с.

11. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І.Є, Крупська Л.П., Латер Ю.С., Чорна Т.І. Ящишина І.В. За ред Тимченко І.Є. Вид. 2, перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. -136 с.

12. Каленюк І.С., Шегда А.В. Тести та контрольні запитання до курсу "Основи економічної теорії". - К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. - 64 с.

13. Климюк 1.1. Конспект лекцій з економіки для учнів старших класів. І частина: Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. -108 с.

14. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. Навчальний посібник. - К.: Вид. ТОВ "Кадри", 2002.-272 с.

15. Краснікова Л.І., Лук'яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки: Тести, проблем, ситуації, вправи: Навч. посіб. - К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2005. -317 с.

16. Крупка М.І., Островерх П.І., РеверчукС.К. Основи економічної теорії: вправи і задачі/За ред. докт. ек. наук С.К.Реверчука. - Львів: Приватне видавничо-поліграф. підприємство "Діалог", 1997.-92 с.

17. Мазур О.Є. Основи економіки. Теорія і практикум: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2008 - 208 с.

18. Микро-, макрозкономика. Практикум / Под ред. Ю. А. Огибина. - СПб.: «Литера-Плюс», 1997.

19. Мицкевич А. А. Сборникзаданий по экономике. - М.: «Вита - Пресс», 1997.

20. Мицкевич А. А. Экономика в задачах и тестах: Пособие для учителя. - М.: «Вита-Пресс», 1995.

21. Мицкевич А.А. Сборник заданий по зкономике с решениями: Пособие для преподавателей зкономики. - В 3-х книгах. Кн.1. Задачник по микроэкономике с решениями. - М.: «Вита - Пресс», 2001. - 592 с.

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.