Послідовність проходження навчального курсу 10 класу з української мови за підручником Н.В. Бондаренко «Українська мова» Київ «Грамота» 2010

№/№

Тема

Робота з підручником

Завдання І рівня

Завдання ІІ рівня

Завдання ІІІ рівня

Завдання ІV рівня

1.

Поглиблення і систематизація вивченого з орфоепії, фонетики, орфографії

§ 8,9

Виконати фонетичний запис слів рідня, левада,боротьба, зозуля, умиваєшся, гуща, учитися.

Вставити пропущені букви л…б…диний, р…жисер, пр…зидент, виш…нька, д…путат, сут…ніти, кл…котіти, д…ректор.

Позначати стилістичний засіб фонетики:

легко, легко, аж несміло листям липа шелестіла. Два лелеки пролітали і на липі спочивали.

Скласти текст (3 – 4 речення) у художньому стилі, використавши звуконаслідування.

2.

Стилістичні засоби лексикології

§ 10 - 12

!. Відредагувати:

Автобус прибув із запізненням на два часа.

2. Записати 5 слів однозначних, 5 багатозначних.

Записати 10 слів – термінів, 10 діалектних, 10 неологізмів, 10 архаїзмів

Добрати 2 – 3 слова, що належать до професійно – виробничої лексики та скласти з ними речення

Скласти текст (5 – 6 речень) у публіцистичному стилі, використавши емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню урочистого або іронічного відтінку

3.

Стилістичні засоби фразеології

Назвати основні групи фразеологізмів, навести приклади

Добрати антоніми: хоч в око стрель,

ні за холодну воду, як кіт наплакав

Записати 5 синонімічних фразеологічних зворотів

Скласти текст (5 – 6 речень), використавши фразеологічні звороти

4.

Морфологічні норми

§ 13

Вправа 202, 247, 277, 297

Вправа 213, 216, 248, 278, 291

Вправа 227, 230, 252, 294, 305

Вправа 273, 275, 288, 296, 308, 312

5.

Синтаксичні норми

§14

Вправа 367, 377, 394

Вправа 370, 371, 390, 407

Вправа 372, 379, 382, 396, 409, 408

Вправа 375, 387

6.

Орфографія. Словотвір.

Будова

слова.

§15

1. Записати 5 слів шляхом складання основ.

2. Записати 5 слів із префіксом -пре

1. Записати словотвірні синоніми.

2. Записати 10 складних слів, що пишуться разом.

1. Записати 10 слів з не, що пишуться разом.

2. Утворити прикметники із суфіксом -ськ-

-латиш –

-Кременчук –

3. Утворити афіксальні синоніми.

Вправа 415

Скласти текст (5 – 7 речень) у художньому стилі, використавши стилістичні можливості словотвору.

Кiлькiсть переглядiв: 22

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.