Нормативні документи щодо забезпечення соціального захисту дітей пільгового контингенту
Електронна адреса сайту, де розміщені документи: zakon.rada.gov.ua

І. Професійні документи соціального педагога
1.1. Посадова інструкція соціального педагога
1.2. Професійно-етичний кодекс соціального працівника
1.3. Кваліфікаційна характеристика
1.4. Постанова Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»
1.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
1.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»
ІІ. Загальні нормативні документи
2.1. Конституція України
2.2. Конвенція ООН про права дитини
2.3. Загальна декларація прав людини
2.4. Кримінальний кодекс України
2.5. Закон України «Про звернення громадян»
2.6. Указ Президента України від 05.05.2004 року №506/2004 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам»
2.7. Загальнодержавна програма, затверджена Законам України від 05.03.2009 № 1065-VІ«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.
ІІІ. Нормативні документи щодо організації освітнього процесу
3.1. Закон України від 01.06.2000 року №1768-ІІІ «Про охорону дитинства»
3.2. Закон України від 23.05.1991 року №1060-ХІІ «Про освіту»
3.3. Закон Країни від 13.05.1999 року №651-ХІV «Про загальну середню освіту»
3.4. Закон України від 22.06.2000 року №1841-ІІІ «Про пазашкільну освіту»
3.5. Закон України від 11.07.2001 року №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту»
ІV. Нормативні документи щодо організації роботи з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
4.1. Закон України від 28.02.1991 року №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
4.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які постраждали вніслідок Чорнобильської катастрофи»
4.3. Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2005-2010 роки

V. Нормативні документи щодо організації роботи з дітьми військовослужбовців, які загинули під час виконання посадових обов’язків
5.1. Закон України від 20.12.1991 року №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»
5.2. Закон України від 22.10.1993 року №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарант їх соціального захисту»
5.3. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119/2007 рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»
VI. Нормативні документи щодо організації роботи з сім’ями
6.1. Сімейний кодекс України
6.2. Закон України від15.11.2001 року №2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»
6.3. Закон України від 21.11.1992 року №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
6.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»
6.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.1994 № 66 «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та дітьми з першого і другого року життя»
6.6. Указ Президента України від 12.11.1999 № 1460/99 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей»
6.7. Указ Президента України від 30.12.2000 року №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і непових сімей»
6.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року №961 «Про деякі заходи щодо підтримки здоров’я сім’ї, бепечного материнства і відповідального батьківства»
6.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 року №244 «Про затвердження державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року»
6.10. Указ Президента України від 23.06.2001 року №467-2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»
6.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»
6.12. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах»
VII. Нормативні документи щодо організації роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
7.1. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України №34/166/131/188 від 26.05 1999 року «Про затвердження правил опіки та піклування»
7.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
7.3. Указ Президента України від 17.10.1997 № 1153/97 «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
7.4. Наказ Міністерства освіти і Науки України від 17.11.2003 року №763 « Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»
7.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
7.6. Закон України від 13.01.2005 року №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
7.7. Указ Президента України від 11.12.2007 року №1205/2007 «Про проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
7.8. Наказ Міністерства освіти України №216 від 19.06.96 року «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків»
7.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»
7.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
VIII. Нормативні документи щодо організації роботи з дітьми та молоддю
8.1. Указ Президента України від 11.07.2005 року №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»
8.2. Указ Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»
8.3. Наказ міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 року №631 «Про вжиття невичерпних заходів спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»
8.4. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 року №5/34/24/11 «Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»
8.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 року №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»
8.6. Указ Президента україни від 28.01.2000 року №113-2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1071/2001 від 13.11.2001)
8.7. Закон України від 02.06.2005 року №2623-VІ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
8.8. Указ Президента України від 18.03.1998 № 200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві»
8.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»
8.10. Указ Президента України від 29.03.2001 року №221-2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»
8.11. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»
8.12. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
8.13. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
8.14. Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
8.15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 року №364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»
8.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 410 «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року»
ІХ. Нормативні документи щодо організації роботи з дітьми інвалідами
9.1. Закон України «Про охорону здоров’я»
9.2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 619-р « Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»
9.3. Постанова Кабінету Міністрів України « Про Затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
9.4. Указ Президенат України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
9.5. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сриятливих умов для життєдіяльноті осіб з обмеженими фізичними можливостями»
9.6. Закон України від 16.11.2000 року №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
9.7. Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
9.8. Закон України від 05.07.2001 № 2586-ІІІ «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»
9.9. Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми протидії захворювання на туберкульоз у 2007-2011 роках»
9.10. Указ Президента України від 12.12.2007 № 1208/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/ Сніду в Україні»
9.11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 № 612 «Про затвердження порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, - відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Кiлькiсть переглядiв: 292

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.