ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні лідерів

учнівського самоврядування

ХЗОШ №123 «Нова Україна»

Протокол №___від____________

Президент школи

________________А.Бондарчук
Концепція

розвитку учнівського самоврядування

«Нова Україна»


на 2016-2018 роки

Актуальність

Демократизація суспільства без соціальної активності, громадянської позиціїйого членів не може бути повною, оскільки в людей укорінюється байдужість до всього, що відбувається в країні, й вони перетворюються на слухняних виконавців владних структур. Навчати демократії, формувати демократичні принципи й засади, розвиватидемократичну культуру потрібно зі шкільних років.

Саме в стінах навчальних закладів ми можемо сформувати в дітей ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами демократичної України.

Таку можливість дає організація учнівського самоврядування. Вироблення у кожному навчальному закладі своєї дієвої та ефективної мoдeлi учнівського самоврядування - одна з важливих умов ефективності процесу виховання.

Успішне вирішення цієї проблеми потребує ґрунтовного осмислення сутності учнівського самоврядування, його структури, функцій, які воно виконує в життєдіяльності навчального закладу, динаміки його розвитку.

Розвиток учнівського самоврядування зумовлено необхідністю відповідати умовам соціальних i педагогічних реалій сьогодення.

Учнівське самоврядування має бути націленим на розв'язання проблем XXI століття, освоєння нових способів мислення та діяльності, розвиток в дітей та юнацтва базових життєвих навичок, вироблення нових життєвих орієнтирів, які зможуть забезпечити підготовку молоді до життя в суспільстві з новим соціально економічним укладом.

Учнівське самоврядування надасть можливість дітям та молоді практикуватися у входженні в соціальне середовище. Брати участь у реалізації соціально значущих проектів, програм. Надасть можливість сьогоднішнім учням набувати певного життєвого, соціального досвіду, формувати свої організаторські вміння, креативні якості, i, щонайголовніше, усвідомлювати важливість своєї справи.

Мета концепції


Впровадження у практику роботи позакласної та позашкільної роботи дієвого учнівського самоврядування, створення життєздатних органів учнівського самоврядування, які сприяли б розвитку лідерського потенціалу дітей та юнацтва, формуванню соціальної та життєвої компетентності особистості, впровадження в практику роботи кращого досвіду.

 • Діяльність дитячої організації спрямована на створення умов, стимулів i конкретних механізмів реалізації інтересів i прав учнівської молоді, здійснення життєвих цілей та планів.

 • Розвиток piзниx напрямків виховної роботи через організацію діяльності підструктур органів учнівського самоврядування.

 • Сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню учнівської молоді.

 • Формування навичок самоврядування, соціальної активності i соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

 • Створення умов для самореалізації дітей, залучення їх до участі в прийнятті рішень на piвнi міста, району, навчального закладу, класу, групи;

 • Всебічна реалізація дітьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

 • Об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

Для здійснення мети дитяча організація повинна ефективно виконувати наступні функції:

 • заохочувати учнівську молодь до активної участі у суспільно громадській діяльності;

 • виховувати та навчати молодіжних лідерів;

 • формувати громадську думку;

 • вносити на розгляд ради лідерів, педагогічного колективу, Ради закладу пропозиції щодо розвитку самоврядування та удосконалення форм та методів роботи лідерів учнівського самоврядування;

 • виступати ініціатором у проведенні акцій, конкурсів, фестивалів тощо;

 • ініціювати соціально-значущі проекти, програми та брати участь в їх реалізації;

 • формувати позитивний імідж організації.

Для виконання цих завдань дитяча організація «Нова Україна» повинна відповідати наступним вимогам:

ідеологічна визначеність;

організаційна самодостатність;

соціальна активність;

суспільна користь.

Ідеологічна визначеність передбачає:

визначення загальнолюдських духовних цінностей;

наявність власного ставлення до основних соціальних проблем;

розуміння своєї соціальної ролі в процеci демократизації суспільства.

Організаційна самодостатність означає:

цілісність i функціональну визначеність структури;

наявність розвиненої мережі органів учнівського

самоврядування;

наявність дієздатної координаційної ради педагогічних працівників;

створення системи підготовки та навчання шкільних лідерів.

Соціальна активність забезпечується:

чітким визначенням функцій, прав i відповідальності органів самоврядування;

піднесенням ролі первинних осередків;

здатністю до соціального партнерства та інтеграції;

представництвом у Раді закладу;

ініціюванням соціально значущих проектів, програм.

Суспільна користь визначається:

рівнем розвитку учнівського самоврядування;

рівнем просвітницької та соціальної роботи;

набуттям авторитету в районі.


Пріоритети

Філософія і соціальна практика ґрунтується на визнанні:

соціальності кожного члена організації, глибокої поваги та симпатії до нього, врахування його індивідуальності;

невід’ємних прав i свобод учнів;

невіддільності свободи i відповідальності.

Принципи організації

Принцип творчої діяльності,

Принцип самодіяльності й самостійності,

Принцип демократизації;

Принцип врахування інтересів i потреб кожного члена організації;

Принцип активності

Цінності організації

Учнівська молодь як провідний ресурс для створення світу сприятливого для дітей.

Розвиток як головна потреба особистості,

Життєва компетентність — шлях до кращого майбуття та успіху.

Напрями діяльності


 • Створення ефективної та дієвої системи учнівського самоврядування.

 • Забезпечення розвитку дитячо-юнацьких осередків, підтримки їхніх програм та проектів.

 • Пошук ефективних моделей організації життєдіяльності особистості в школі i надання їй підтримки з боку ровесників.

 • Проведення суспільно значущих акцій, конкурсів, проектів i програм, фестивалів, зльотів i форумів.

 • Забезпечення інформованості членів організації про її діяльність, власні можливі участі засобами інформаційного комітету.

 • Формування системи підготовки та навчання учнівської молоді (тренінгові заняття за методом «Рівний-рівному»).

 • Започаткування та впровадження в практику роботи соціальних проектів для дітей та юнацтва

 • Розробка пілотних програм спільних дій з батьківською радою, педагогічним колективом школи, відділом освіти.

 • Встановлення партнерських стосунків з громадськими організаціями.

 • Пошук партнерів з метою здійснення спільних проектів.

 • Формування іміджу організації, підвищення рейтингу в районі.


Кiлькiсть переглядiв: 77

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.